รัฐบาล เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลสำหรับติดต่อสถานศึกษา
ข้อมูลสำหรับติดต่อโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เบอร์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์
1 67012001 เพชรพิทยาคม นายชัยชาญ ปัญญาพวก 081-3792319 056-711453 http://www.pks.ac.th
2 67012002 วิทยานุกูลนารี นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ 081-7857801 056-711454 http://www.wk.ac.th
3 67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ 081-6047995 056-564488 http://www.skpb.ac.th/
4 67012005 เนินพิทยาคม นายมนตรี สำเภา 081-4744990 056-752289 http://www.npks.ac.th/
5 67012006 เพชรบูรณ์วิทยา นายไกรโรจน์ สิงห์สถิตย์ 084-5403583 056-751149
6 67012007 พัชรพิทยาคม นายวัชรินทร์ ดีดาร์ 081-8864228 056-740177
7 67012010 ชนแดนวิทยาคม นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ 086-2088686 056-761262
8 67012011 ดงขุยวิทยาคม นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ 089-7748558 056-769011
9 67012012 วังโป่งพิทยาคม นายคำภาสน์ บุญเติม 087-8434808 056-569252
10 67012013 วังโป่งศึกษา นายมานะ มะสิน 092-5264269 056-758213 http://www.wpspb.ac.th/
11 67022001 หล่มสักวิทยาคม นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ 087-2067655 056-701755
12 67022002 ติ้ววิทยาคม นายธนัญชัย พรหมภักดี 081-7852800 056-756311
13 67022003 ผาเมืองวิทยาคม นายภูพัฒน์ ไกรลาศ 089-7088053 056-912095 http://www.phamuang.ac.th/
14 67022004 เมืองกลางวิทยาคม นายไพโรจน์ ทองเพ็ง 093-2672430 056-910212
15 67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางลำดวน นักดนตรี 090-6905728 056-718131 https://seejan.ac.th/
16 67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นายจงรัก เกตแค 081-9724354 056-824544
17 67022007 ผาแดงวิทยาคม นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว 086-1994471 056-710747
18 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 081-9730852 056-709283
19 67022009 เมืองราดวิทยาคม นายเสรี เปรมปรีดิ์ 081-9628907 056-917476
20 67022010 น้ำหนาววิทยาคม นายสุนทร ระดมสุข 081-2801175 056-779027
21 67022011 แคมป์สนวิทยาคม นายบัญญัติ ปิงโสภา 081-9620177 056-750334
22 67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ นายพีระวัตร จันทกูล 084-8204073 056-728062
23 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ นายประทิน เหลืองทอง 083-8735167 056-792132
24 67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ นายฐิติพงษ์ ตรีศร 081-0331261 056-792781
25 67032003 น้ำร้อนวิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น 081-5323932 056-713947 http://www.namronwittayakom.ac.th/
26 67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม นางรัชดา ผูกพยนต์ 097-9247906 056-713944
27 67032005 โคกปรงวิทยาคม นายสิทธิโชค ทองโคตร 084-5403583 056-926692 http://www.kpwit.com/
28 67032006 วังใหญ่วิทยาคม ว่าที่ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ 089-8394015 056-713990 http://wangyai.sec40.go.th/
29 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ น.ส.อุบลพรรณ บุญมาก 081-8293399 056-799333
30 67032008 เมืองศรีเทพ นายประทีป โตมะนิตย์ 081-8514428 056-784072
31 67032009 นาสนุ่นวิทยาคม นายศุภโชค เข่งแก้ว 089-8392206 056-920633
32 67032010 หนองไผ่ นายพัชริน ภู่ชัย 087-8482838 056-781622 https://www.nongphai.ac.th/
33 67032011 เพชรละครวิทยา นายสุวรรณชัย พรหมศร 088-2824496 056-927133
34 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.สมจิตร รอดเรือง 097-9247906 056-789222 http://www.nchpk.ac.th
35 67032013 ท่าด้วงพิทยาคม ว่าที่พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน 083-2119929 082-769097
36 67032014 บึงสามพันวิทยาคม นายสุพจน์ ประไพเพชร 081-8883701 056-731263
37 67032015 วังพิกุลพิทยาคม นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ 089-7484959 056-757018
38 67032016 ซับบอนวิทยาคม นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร 089-9587439 056-928659
39 67032017 ศรีมงคลวิทยาคม นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว 083-3562863 056-928286 http://smkw.ac.th/
แจ้งปรับปรุงข้อมูลที่: รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ นายศุภชัย รัววิชา (085-1365359)
ผู้บริหาร

นายประทาน หาดยาว

รอง ผอ.สพม.40 รักษาราชการแทน
ผอ.สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.212.243.191
Online อยู่ : 2
วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 341
เดือนนี้ 1,003
ปีนี้ 11,003
รวมทั้งหมด 19,403
Record: 341 (24.06.2019)
( Counter 25-06-2019 )